Teksten voor HVK Adviesgroep

De opdracht van HVK Adviesgroep: ‘We willen iets zeggen over de kosten van onze dienstverlening, maar we weten niet goed hoe.’

Mijn eerste stap was om het woord kosten volledig te schrappen. Immers je spreekt in b-to-b over baten en alleen in uiterste noodzaak over kosten. Waarbij je het woord kosten nog weer 100x beter vertaalt in tarieven of investeringen. M.a.w. wat levert het mijn bedrijf op als ik mijn geld op de juiste manier investeer?

Ik heb gekozen voor een drietrapsbenadering: het belang/nut van de investeringen, waarin ingespeeld wordt op het gevoel van noodzaak, het geweten en de lange termijn investering die wordt terugverdiend. Daarna wordt uitgelegd hoe de offerte tot stand komt, hoe het bedrijf daar zelf een rol in speelt en dat er geen risico wordt gelopen (vrijblijvend). En tot slot wordt de nadruk gelegd op beheersbaarheid en betaalbaarheid waarbij het budget van de aangesprokene centraal staat.

Alle stappen zijn erop gericht de aangesprokene het gevoel van veiligheid, samenwerking, vrijblijvendheid en zekerheid te geven.

Uiteraard zijn de koppen seo-gericht geschreven, hebben ze in de html H2 meegekregen en is de seo in de backend volledig afgestemd op de belangrijkste zoektermen in deze advies-business.

(de volledige site is opgeleverd met teksten van ididdid.nl, de site staat medio 2017 live)

hvk_2

Tarieven HVK Advies

De zorg voor mens en milieu binnen een professionele werkomgeving bestaat uit ontelbare facetten, stadia en verschijningen. Alleen al de Nederlandse wet- en regelgeving is enorm. Dat is een goede zaak, omdat de zorg voor het milieu en de gezondheid van werknemers in ons land hoog wordt gewaardeerd.

Voor u als werkgever betekent dat een grote uitdaging. Uiteraard omdat u garant wilt staan voor een veilige bedrijfsvoering. Maar ook omdat het uw bedrijf voordeel oplevert als uw risicomanagement van een hoog niveau is. Elke investering in goed risicomanagement betaalt zich uiteindelijk weer terug.

HVK Adviesgroep staat voor scherpe en transparante projectoffertes

De tarieven van HVK Adviesgroep zijn in hoge mate afhankelijk van factoren als de status van risicobeheersing in uw organisatie en de mate van certificering die u voor uw bedrijf wenst. Na een vrijblijvend eerste gesprek leggen wij u een gedetailleerde projectofferte voor, waarin uiteengezet wordt welke stappen er worden genomen en wat daarvan de kosten zijn.

Wij zijn een zeer efficiënt en effectief bureau met een jarenlange ervaring in de branche. Dat zorgt ervoor dat we een scherpe tarievering kunnen hanteren. We weten als geen ander hoe belangrijk het is om projecten beheersbaar en betaalbaar te houden. Informeer vandaag nog vrijblijvend bij ons hoe we u binnen uw budget een fase verder helpen in uw risicomanagement en/of certicifering.

Comments are closed.

Spam prevention powered by Akismet